بیناپردازان هوشمند سپاهان

HIKROBOT

تصویر برداری سریع با سنسور Global Shutter

تصویر برداری سریع با سنسور Global Shutter

راهکاری برای اشیاء متحرک

ثبت تصویر ساکن با سرعت بالا و بدون لرزش، مشخصه سنسورهای تصویر Global Shutter است. کاربردهایی مانند مدیریت ترافیک، نقشه برداری و بازرسی رباتیک همگی نیاز به تصویربرداری از اشیا در حال حرکت سریع بدون لرزش یا اعوجاج دارند. برای رفع این نیاز، شرکت Hikrobot دوربین هایی با حسگرهای CMOS با شاتر Global  ارائه میدهد. این تصویربرداران توانایی تصویر برداری سریع و لحظه ای را دارد.

برای جلوگیری از ماتی تصویر، دوربین نوردهی تمام پیکسل ها در یک آرایه را به طور همزمان و تحت کنترل الکترونیکی آغاز و متوقف می کند. این قابلیت نیازمند ویژگی های طراحی خاصی است و همه سنسورها آن ها را ندارند. CCD های فول فریم برای دستیابی به این نتیجه به شاترهای مکانیکی یا استروبینگ نیاز دارند و هزینه و پیچیدگی بیشتری را به سیستم بینایی وارد می کنند. CCD های انتقال فریم ممکن است سرعت مورد نیاز را فراهم نکنند، یا ممکن است به دلیل سیلیکون اضافی مورد نیاز برای ناحیه ذخیره سازی، توجیه هزینه دشوار باشد.

اعوجاج تصویر

سنسورهای CMOS با شاتر Rolling، تصاویر اشیا در حال حرکت را تحریف می کنند زیرا آن ها تنها یک خط از آرایه های خود را در یک زمان می خوانند – تا زمانی که خط بعدی را می خوانند، شی حرکت کرده است. این اعوجاج یک مانع بزرگ برای کاربردهای بینایی ماشین مانند مرتب سازی خودکار یا بازرسی نقص است – اشیا که باید یک “عبور” باشند به عنوان “شکست” قضاوت می شوند زیرا تصویر تغذیه شده به الگوریتم های تطبیق الگو تحریف شده است. به عنوان مثال، به جای سوراخ های گرد معتبر، سیستم بیضی های غیرقابل قبول را می بیند.

اما CCD های interline و سنسورهای CMOS شاتر Global به طور ایده آل برای تصویربرداری از اشیا در حال حرکت سریع مناسب هستند. آن ها با شاتر الکترونیکی تمام پیکسل ها به طور همزمان حتی در زمان های نوردهی کوتاه، تصاویر شارپی بدون لکه یا اعوجاج ثبت می کنند.

فهرست مطالب