بیناپردازان هوشمند سپاهان

HIKROBOT

دوربین اسکن ناحیه ای سری CA

HIKROBOT نسل دوم سری CA را با پیشرفت های تکنولوژیکی از طراحی ظاهری محصولات، تحقیق و توسعه تا مدیریت تولید منتشر کرد که تجربه ارتقا یافته ای را به همه کاربران نهایی می دهد.

گلوبال شاتر، قابلیت تصویربرداری پویا

این سری عمدتاً مجهز به سنسور گلوبال شاتر است که می تواند به راحتی تصاویر پویا با سرعت بالا ثبت کند و نیازها را در اکثر برنامه ها پوشش دهد. برخی از مدل‌ها می‌توانند از نوردهی بسیار کوتاه ۱μs پشتیبانی کنند، که برای تیراندازی با پرواز و سایر صنایع مناسب است.

محصولات

مدل محصول

سنسور

رزولوشن

حداکثر فریم

رابط داده

MV-CA003-20GM

PYTHON300

672 × 512

344 fps

GigE

MV-CA003-20GC

PYTHON300

672 × 512

336 fps

GigE

MV-CA003-21UM

PYTHON300

640 × 480

814.5 fps

USB3.0

MV-CA003-21UC

PYTHON300

640 × 480

814.5 fps

USB3.0

MV-CA003-50GM

RJ33

640 × 480

200 fps

GigE

MV-CA003-50GC

RJ33

640 × 480

200 fps

GigE

MV-CA004-10GM

IMX287

720 × 540

312.9 fps

GigE

MV-CA004-10GC

IMX287

720 × 540

312.9 fps

GigE

MV-CA004-10UM

IMX287

720 × 540

526.5 fps

USB3.0

MV-CA004-10UC

IMX287

720 × 540

526.5 fps

USB3.0

MV-CA005-20GM

PYTHON480

808 × 608

116 fps

GigE

MV-CA005-20GC

PYTHON480

808 × 608

116 fps

GigE

MV-CA013-20GM

PYTHON1300

1280 × 1024

90 fps

GigE

MV-CA013-20GC

PYTHON1300

1280 × 1024

90 fps

GigE

MV-CA013-20GN

PYTHON1300

1280 × 1024

90 fps

GigE

MV-CA013-21UM

PYTHON1300

1280 × 1024

210 fps

USB3.0

MV-CA013-21UC

PYTHON1300

1280 × 1024

210 fps

USB3.0

MV-CA013-70GM

E2V

1280 × 1024

49 fps

GigE

MV-CA013-A0GM

 

1280 × 1024

92.8 fps

GigE

MV-CA013-A0GC

 

1280 × 1024

92.8 fps

GigE

MV-CA013-A0UM

 

1280 × 1024

201 fps

USB3.0

MV-CA013-A0UC

 

1280 × 1024

201 fps

USB3.0

MV-CA016-10GM

IMX273

1440 × 1080

78.2 fps

GigE

MV-CA016-10GC

IMX273

1440 × 1080

78.2 fps

GigE

MV-CA016-10UM

IMX273

1440 × 1080

249.1 fps

USB3.0

MV-CA016-10UC

IMX273

1440 × 1080

249.1 fps

USB3.0

MV-CA017-10GM

IMX432

1608 × 1104

68.5 fps

GigE

MV-CA017-10GC

IMX432

1608 × 1104

68.5 fps

GigE

MV-CA020-10GM

IMX430

1624 × 1240

60 fps

GigE

MV-CA020-10GC

IMX430

1624 × 1240

60 fps

GigE

MV-CA020-10UM

IMX430

1624 × 1240

89.1 fps

USB3.0

MV-CA020-10UC

IMX430

1624 × 1240

89.1 fps

USB3.0

MV-CA020-20GM

PYTHON2000

1920 × 1200

52.7 fps

GigE

MV-CA020-20GC

PYTHON2000

1920 × 1200

52.7 fps

GigE

MV-CA023-10GM

IMX249

1920 × 1200

41 fps

GigE

MV-CA023-10GC

IMX249

1920 × 1200

41 fps

GigE

MV-CA023-10UM

IMX249

1920 × 1200

41 fps

USB3.0

MV-CA023-10UC

IMX249

1920 × 1200

40 fps

USB3.0

MV-CA032-10GM

IMX265

2048 × 1536

37.5 fps

GigE

MV-CA032-10GC

IMX265

2048 × 1536

37.5 fps

GigE

MV-CA050-10GM

IMX264

2448 × 2048

23.5 fps

GigE

MV-CA050-10GC

IMX264

2448 × 2048

23.5 fps

GigE

MV-CA050-11UM

IMX264

2448 × 2048

35.1 fps

USB3.0

MV-CA050-11UC

IMX264

2448 × 2048

35.1 fps

USB 3.0

MV-CA050-12GC

IMX264

2448 × 2048

24.1 fps

GigE

MV-CA050-12UM

IMX264

2448 × 2048

47 fps

USB3.0

MV-CA050-12UC

IMX264

2448 × 2048

60 fps

USB3.0

MV-CA050-20GM

PYTHON5000

2592 × 2048

22 fps

GigE

MV-CA050-20GC

PYTHON5000

2592 × 2048

22 fps

GigE

MV-CA050-20GN

PYTHON5000

2592 × 2048

22 fps

GigE

MV-CA050-20UM

PYTHON5000

2592 × 2048

71.8 fps

USB3.0

MV-CA050-20UC

PYTHON5000

2592 × 2048

71.8 fps

USB3.0

MV-CA060-10GC

IMX178

3072 × 2048

17 fps

GigE

MV-CA060-11GM

IMX178

3072 × 2048

17 fps

GigE