بیناپردازان هوشمند سپاهان

HIKROBOT

کابل ها

برای کمک به عملکرد پایدارتر دوربین‌های صنعتی، Hikrobot محصولات کابلی با کیفیت بالا از جمله خط برق، خط کنترل I/O، خط انتقال داده را برای برآوردن نیازهای برنامه‌های کاربردی متنوع ارائه می‌کند.

عملکرد جامع، انطباق با سناریوهای مختلف

طول کابل ها 0.5-80 متر را پوشش می دهد تا در سناریوهای مختلف نیازها را برآورده کند. حتی در حداکثر طول، انتقال داده ثبات بالایی را حفظ می کند. برخی از کابل ها همچنین دارای عملکرد حرکتی هستند، از صحنه های کاربردی زنجیره های درگ متحرک پشتیبانی می کنند.

محصولات

مدل محصول

رابط 1

رابط 2

رابط

سری دوربین های قابل اجرا

ADS-12FG-12N 12012EPCN

Chinese Standard Double-plug

open

1.5m

Universal

ADS-26FSG-12 12024EPCN

Chinese Standard Double-plug

open

1.5m

Universal

KPL-060F-VI

AC Plug(C13)

open

0.8m

Universal

KPE150M-VI

AC Plug(C13)

open

1.2m

Universal

KPL-060M-VI

AC Plug(C13)

open

1.2m

Universal

PMC-24V150W1BA

Terminal(AC)

Terminal(DC)

Universal

PMT-24V50W1AA

Terminal(AC)

Terminal(DC)

Universal

MV-ACC-01-4101-5m(Neutral)

Chinese Standard Double-plug(AC)

P7 6pin

5m

Universal

MV-ACC-01-4101-10m(Neutral)

Chinese Standard Double-plug(AC)

P7 6pin

10m

Universal

MV-ACC-01-4102-5m(Neutral)

Chinese Standard Double-plug(AC)

P7 6pin

5m

Universal

MV-ACC-01-4102-10m(Neutral)

Chinese Standard Double-plug(AC)

P7 6pin

10m

Universal

Curved Triple-plug to C13,RVV3*0.75

Chinese Standard Curved Triple-plug

C13

1.2m

Universal

Curved Triple-plug to Open,2m,black

Chinese Standard Curved Triple-plug

open

2m

Universal

Open(60)to C13

open(60)

C13

0.8m

Universal

Curved Triple-plug to E75

Chinese Standard Curved Triple-plug

E75(open with terminal)

2m

Universal

MV-ACC-01-2101-0.5m

P7 6pin

open

0.5m

Standard Series

MV-ACC-01-2101-3m

P7 6pin

open

3m

Standard Series

MV-ACC-01-2101-5m

P7 6pin

open

5m

Standard Series

MV-ACC-01-2101-10m

P7 6pin

open

10m

Standard Series

MV-ACC-01-2101-15m

P7 6pin

open

15m

Standard Series

MV-ACC-01-2101-30m

P7 6pin

open

30m

Standard Series

MV-ACC-01-2102-3m

P7 6pin

open

3m

Standard Series

MV-ACC-01-2102-5m

P7 6pin

open

5m

Standard Series

MV-ACC-01-2102-10m

P7 6pin

open

10m

Standard Series

MV-ACC-01-2102-15m

P7 6pin

open

15m

Standard Series

MV-ACC-01-2102-30m

P7 6pin

open

30m

Standard Series

MV-ACP-H6p-open/DC-ST-3m

P7 6pin

open+DC(Φ2.1 plug)

3m

Standard Series

MV-ACP-H6p-open/DC-ST-5m

P7 6pin

open+DC(Φ2.1 plug)

5m

Standard Series

MV-ACC-01-2103-3m(Individual package)

P7 6pin

open

3m

Standard Series

MV-ACC-01-2103-5m(Individual package)

P7 6pin

open

5m

Standard Series

MV-ACC-01-2103-10m(Individual package)

P7 6pin

open

10m

Standard Series

MV-ACC-01-2201-3m

P10 12pin

open

3m

Standard Series

MV-ACC-01-2201-5m

P10 12pin

open

5m

Standard Series

MV-ACC-01-2201-10m

P10 12pin

open

10m

Standard Series

MV-ACC-01-2202-3m

P10 12pin

open

3m

Standard Series

MV-ACC-01-2202-5m

P10 12pin

open

5m

Standard Series

MV-ACC-01-2202-7m

P10 12pin

open

7m

Standard Series

MV-ACP-H12p-open/DC-ST-5m

P10 12pin

open+DC(Φ2.1 plug)

5m

Standard Series

MV-ACC-01-2211-3m

P10 12pin

open

3m

Standard Series

IO Cable,DF50-4P To OPEN,2m

DF50 Terminal 4pin

open

2m

Standard Series

IO Cable,DF50-4P To OPEN,150mm

DF50 Terminal 4pin

open

150mm

Standard Series

IO Cable,DP254A2*3 To Open,2m

DP Pin Header 6pin

open

2m

Standard Series

IO Cable,DP254A2*3 To Open,150mm

DP Pin Header 6pin

open

150mm

Standard Series

MV-ACU3-AM-MBMs-ST-0.35m

Micro B male

A male

0.35m

Standard Series

MV-ACU3-AM-MBMs-ST-0.6m

Micro B male

A male

0.6m

Standard Series

MV-ACC-01-1201-1m

Micro B male

A male

1m

Standard Series

MV-ACC-01-1201-2.5m

Micro B male

A male

2.5m

Standard Series

MV-ACC-01-1201-3m

Micro B male

A male

3m

Standard Series

MV-ACU3-AM-MBMs-FL-3m

Micro B male

A male

3m

Standard Series

MV-ACU3-AM-MBMs-FL-5m

Micro B male

A male

5m

Standard Series