بیناپردازان هوشمند سپاهان

HIKROBOT

دوربین اسکن ناحیه ای سری CH

سری محصولات پیشرفته طراحی شده برای کاربرد و توسعه با دقت بالا در صنایع پنل، نیمه هادی الکترونیکی، انرژی های نو و سایر صنایع. که رابط های داده GigE، USB 3.0، 10 GigE، Camera Link، CoaXPress را پوشش می دهد.

دوربین اسکن منطقه بالا با پوشش وضوح بالا

پوشش 5M-151M پیکسل که می تواند نیازهای وضوح بالا و نرخ فریم بالا را برآورده کند. مجهز به مدل های خنک کننده فن یا TEC برای برآوردن نیازهای مختلف تصویربرداری. سالها انباشت فرآیندهای تصفیه 100 سطحی نیز به محصول مزیت تحویل در سطح جهانی داده است.

الگوریتم غنی ISP

الگوریتم های داخلی ISP، از جمله تصحیح میدان روشن، تصحیح میدان تاریک، تصحیح سایه، تصحیح پیکسل مرده/خط بد، و تصحیح پیکسل به پیکسل، برای اطمینان از خروجی تصویر ثابت و پایدار.

محصولات

مدل محصول

سنسور

رزولوشن

حداکثر فریم

رابط داده

MV-CH050-10UM

IMX250

2448 × 2048

74 fps

USB3.0

MV-CH050-10UC

IMX250

2448 × 2048

74 fps

USB3.0

MV-CH050-10CM

IMX250

2432 × 2048

140 fps

Camera Link

MV-CH050-10CC

IMX250

2432 × 2048

140 fps

Camera Link

MV-CH050-11CM

IMX264

2448 × 2048

19.4 fps

Camera Link

MV-CH080-60GM

KAI08051

3296 × 2472

14 fps

GigE

MV-CH080-60GC

KAI08051

3296 × 2472

14 fps

GigE

MV-CH089-10GM

IMX267

4096 × 2160

13 fps

GigE

MV-CH089-10GC

IMX267

4096 × 2160

13 fps

GigE

MV-CH089-10UM

IMX267

4096 × 2160

32 fps

USB3.0

MV-CH089-10UC

IMX267

4096 × 2160

32 fps

USB3.0

MV-CH120-10GM

IMX304

4096 × 3000

9.4 fps

GigE

MV-CH120-10GC

IMX304

4096 × 3000

9.4 fps

GigE

MV-CH120-10UM

IMX304

4096 × 3000

23.1 fps

USB3.0

MV-CH120-10UC

IMX304

4096 × 3000

23.1 fps

USB3.0

MV-CH120-10CM

IMX253

4096 × 3000

50.9 fps

Camera Link

MV-CH120-10CC

IMX253

4096 × 3000

51.4 fps

Camera Link

MV-CH120-10TM

IMX253

4096 × 3000

68 fps

10GigE

MV-CH120-10TC

IMX253

4096 × 3000

68 fps

10GigE

MV-CH120-11GM

IMX304

4096 × 3000

9.4 fps

GigE

MV-CH120-11CM

IMX304

4096 × 3000

13.2 fps

Camera Link

MV-CH120-15TM-M58S-NF

IMX253

4096 × 3000

68.3 fps

10GigE

MV-CH120-15TC-M58S-NF

IMX253

4096 × 3000

68.3 fps

10GigE

MV-CH120-20GM

XGS12000

4096 × 3072

9.6 fps

GigE

MV-CH120-20GC

XGS12000

4096 × 3072

9.6 fps

GigE

MV-CH120-20UM

XGS12000

4096 × 3072

28 fps

USB3.0

MV-CH120-20UC

XGS12000

4096 × 3072

28 fps

USB3.0

MV-CH210-90YM

Gsprint 4521

5120 × 4096

221.7 fps

CoaXPress

MV-CH240-10TM

IMX540

5328 × 4600

35.1 fps

10GigE

MV-CH250-20TC

PYTHON25K

5120 × 5120

40 fps

10GigE

MV-CH250-20CM

PYTHON25K

5120 × 5120

31.3 fps

Camera Link

MV-CH250-20XM

PYTHON25K

5120 × 5120

79.9 fps

CoaXPress

MV-CH250-20XC

PYTHON25K

5120 × 5120

79.9 fps

CoaXPress

MV-CH250-21TM

PYTHON25K

5120 × 5120

40 fps

10GigE

MV-CH250-25TM

PYTHON25K

5120 × 5120

40 fps

10GigE

MV-CH250-25TC

PYTHON25K

5120 × 5120

40fps

10GigE

MV-CH250-90GM

GMAX0505

5120 × 5120

4.5fps

GigE

MV-CH250-90GC

GMAX0505

5120 × 5120

4.5 fps

GigE

MV-CH250-90GN

GMAX0505

5120 × 5120

4.5 fps

GigE

MV-CH250-90TM

GMAX0505

5120 × 5120

41.5 fps

10GigE

MV-CH250-90TC

GMAX0505

5120 × 5120

41.5 fps

10GigE

MV-CH250-90UM

GMAX0505

5120 × 5120

14.3fps

USB3.0

MV-CH250-90UC

GMAX0505

5120 × 5120

14.3 fps

USB3.0

MV-CH250-90YM

GMAX0505

5120 × 5120

150 fps

CoaXPress

MV-CH250-90YC

GMAX0505

5120 × 5120

150 fps

CoaXPress

MV-CH290-60CM

KAI29050

6576 × 4384

4.5 fps

Camera Link

MV-CH290-61GM

KAI29050

6576 × 4384

4 fps

GigE

MV-CH290-61CM

KAI29050

6576 × 4384

4.5 fps

Camera Link

MV-CH310-10GM

IMX342

6464 × 4852

3.9 fps

GigE

MV-CH310-10GC

IMX342

6464 × 4852

3.9 fps

GigE