بیناپردازان هوشمند سپاهان

HIKROBOT

قاب گیر

قاب گیر یکی از لوازم جانبی اصلی در سیستم بینایی ماشین است. می تواند راه حل های 1 مرحله ای و انتخاب محصول را به مشتریان ارائه دهد.

رابط های غنی برای دیدار با برنامه های کاربردی پروتکل های مختلف

رابط های غنی نیازهای پهنای باند داده متفاوتی را برآورده می کنند که شامل پورت Gig/10 Gig E/USB3.0/Cameralink/CoaxPress و غیره است که پهنای باند داده از 1 تا 50 گیگابیت بر ثانیه را پوشش می دهد.

محصولات

مدل محصول

اتصال به یکدیگر

استاندارد

رابط

مقدار

MV-GC1002-IOL

PCI-E gen2 × 4

Camera Link 2.1

SDR × 2

2 at most

MV-GC1102-IOL

PCI-E gen2 × 4

Camera Link 2.1

SDR × 2

2 at most

MV-GE1004

PCI-E gen2 × 4

GigE Vision

RJ45 × 4

4 at most

MV-GE2002

PCI-E gen2 × 4 appearance

IEEE 802.3

RJ45 × 2

2 at most

MV-GE2002L

PCI-E gen2 × 4 appearance

IEEE 802.3

RJ45 × 2

2 at most

MV-GE2002P

PCI-E gen2 × 4 appearance

IEEE 802.3

RJ45 × 2

2 at most

MV-GE2004

PCI-E gen2 × 4 appearance

IEEE 802.3

RJ45 × 4

4 at most

MV-GE2004L

PCI-E gen2 × 4 appearance

IEEE 802.3

RJ45 × 4

4 at most

MV-GE2004P

PCI-E gen2 × 4 appearance

IEEE 802.3

RJ45 × 4

4 at most

MV-GU2004

PCI-E gen2 × 4

USB 3.1

USB3.1 type-A

4 at most

MV-GX1004

PCI-E gen2 × 8

CoaXPress 1.0/1.1

DIN 1.0/2.3 × 4

4 at most