بیناپردازان هوشمند سپاهان

HIKROBOT

انقلاب صنعتی چهارم

انقلاب صنعتی چهارم

 انقلاب صنعتی چهارم (Industry 4.0) چیست؟ انقلاب صنعتی چهارم چیست انقلاب صنعتی چهارم به تحول سایبر-فیزیکی در تولید و ساخت اشاره دارد. نام آن از

ادامه مطلب »

دوربین هوشمند چیست؟

تعریف دوربین‌ هوشمند چیست؟ دوربین هوشمند، نوع ویژه‌ای از دوربین است که برای “دیدن” و درک تصاویر به شیوه انسان‌ها طراحی شده است. این نوع

ادامه مطلب »